अन्य

    सरकारी जलमीनार को लेकर फायरिंग, महिला को गोली लगी, हालत गंभीर, थानेदार बता रहा मामूली घटना